Lưu ý: Số CMND/CCCD chỉ có thể nhập 1 lần, nếu nhập sai và đã nộp đơn xét tuyển vui lòng liên hệ nhà trường theo số bên dưới để được hỗ trợ.
 
 
   
 
 
 
 


 
 
 

 
 

+ Chú ý: Số CMND/CCCD chỉ có thể đăng ký 1 hồ sơ, nếu đã có hồ sơ tại trường, mời bạn tra cứu hồ sơ tại chức năng TRA CỨU để tìm lại thông tin hồ sơ của mình."